Valgforsamling d. 15. september 2020

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest d. 13. oktober 2020. Kandidatlisten kan indleveres til Henri larsen, Vrangstrupvej 94, 4171 Glumsø.

Der skal vælges 3 meldemmer fra hvert sogn. 3 stillere fra hvert sogn skal underskrive kandidatlisten. Menihgedsrådet vælges for en periode på 4 år,  2020-2024.

Kandidatlisten skal udfyldes på den officielle blanket fra Kirkeministeriet.

Resultat af valgforsamling: 

Resultat af valgforsamlingen d. 15. september 2020