KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Pia Abery Jacobsen

Sognepræst Pia Abery Jacobsen
Birkelundsvej, 10 Tyvelse 4171 Glumsø
Tlf. 5764 6014 mobil 9243 5908
Mail: piaj@km.dk Træffes efter aftale.

Mandag er fridag.
Ferie 11.-15. okt. 2021
Kursus 17.-19. nov. 2021

Pastoratets præstesekretær
Jannie Aagaard Jacobsen: 60621787,
Mail: jaj@km.dk

Ledende graver
Tyvelse-Vrangstrup-Aversi-Sandby
og Tybjerg Kirkegårde

Camilla Bobek
Tyvelse Kirke,
Tyvelse Bygade 7,
4171 Glumsø.
Tlf. 5174 4082
Tyvelse-vrangstrupkirke@outlook.com

Graver for Aversi og Tybjerg Kirker
Eric Klinke
Tlf.: 2129 2292
Mail: tybjergkirke@mail.dk

Graver for Sandby og Vrangstrup Kirker
Mona Johansen
Tlf.: 5121 4389
Mail: sandbykirke@mail.dk

Organist: Flemming Mørk Pedersen
Tlf. 3965 1367/2031 1367

Kirkesangere for de 5 sogne
Stine Horslev, tlf. 5764 6591
Knud Østergaard Jensen, tlf. 2085 6157

KIRKEBIL

Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Præstegården og til Sognehøjskolen både i og udenfor sognet.

1). Der kan bestilles kirkebil med Flextrafik, tlf. 7026 2727, hvis man er visiteret til handicapkørsel. Bestil venligst dagen før.

2). Er man ikke visiteret til Flextrafik, kan kørsel bestilles hos Næstved Taxa, tlf. 5577 7272.
Bestil venligst dagen før.

Det er gratis at bestille kirkebil