Beskrivelse

Graveren ved Sandby Kirke har fast fridag om mandagen.