MENIGHEDSRÅDET I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE, VRANGSTRUP OG SANDBY SOGNE

Formand: Susanne Jeppesen. Tlf. 2083 4359

Næstformand: Holger Lunden. Tlf. 2020 1070

Kontaktperson: Signe Jyde Rössing. Tlf. 8175 7047

Kirkeværge Tyvelse Kirke: Tove Nielsen, Tlf. 5764 6611

Kirkeværge Vrangstrup Kirke: Henri Larsen. tlf. 5764 3641

Kirkeværge Aversi Kirke: Annegrete Schmidt. Tlf. 2577 8129

Kirkeværge Tybjerg Kirke: Inge Broms. Tlf. 2481 2287

Kirkeværge Sandby Kirke: Bente Vistisen Tlf. 2226 4130

Kasserer: Jette Kinnerup Jensen. Tlf. 4246 6158