Tyvelse, Aversi, Tybjerg, Vrangstrup og Sandby Kirker

 • Tema om Martin A Hansen

  Onsdag den 22. sept. kl. 19:00 kommer sognepræst emeritus fra Sorgenfri Kirke og filmanmelder Søren Hermansen og holder foredrag om ”Løgneren” i Tyvelse Præstegård.

  Søren Hermansen har prædiket over ”Løgneren” i de 39 år, han har været præst.

  'Løgneren' er en af de absolut største klassikere i dansk litteratur, og nu holder Søren Hermansen foredrag om romanen.

 • Martin A Hansen's Stevns

  Lørdag den 25. sept kl. 09:00 fortsætter temaet om Martin A Hansen med en pilgrimsvandring på Stevns. En tur på ca. 5 km. med besøg 3 forskellige steder, som har haft betydning for Martin A. Hansen, og hvor han har skrevet forskellige tekster.
  Ved hvert sted vil en oplæser læse en novelle.

  Efter vandringen tager vi sammen til Holtug Kirke og hører Martin A. Hansens ”Orm og Tyr”.

  Se hele opslaget under fanen Vandring i toppen af siden.

 • Høstgudstjeneste i Sandby

  Høstgudstjeneste d. 26. sept. kl. 10:30 i Sandby kirke - en familie- og festgudstjeneste, hvor vi takker for årets høst.

  Traditionen tro er børnene velkomne til at tage frugter, grøntsager, syltetøj og andre lækre sager, som de har høstet i haverne med.

  De lækre sager sælges på auktion. Johnny Sørvin er auktionarius og pengene går til Hospitalsklovnene.

 • Stiftet skal have ny biskop

  Roskilde Stift skal snart have ny biskop, når Peter Fischer Møller går på pension. Provst Anna Helleberg Kluge kandiderer til posten, og menighedsrådet i Tyvelse Pastorat støtter hendes kandidatur.

  Anna Helleberg Kluge begrunder sit kandidatur med, at hun ønsker, at Den danske Folkekirke kan blive et sted, hvor samtalerne mellem generationer trives, og hvor alle giver noget til hinanden. Vi skal blive bedre til at være bevidste om det fællesskab, som Folkekirken er.

 • Parkering ved kirken

  P-pladsen ved Tybjerg Kirke benyttes ofte af bilister, som ikke har ærinde i eller ved Kirken eller Kirkely. Derfor er der nu udformet et skilt, som menighedsrådet på det kraftigste beder om, at man respekterer.
  Skiltet vil kun blive sat op i god tid før der skal foregå noget i
  kirken eller Kirkely.

  Der er ofte sammenfald mellem arrangementer
  på Tybjerg Privatskole og i kirken.
  P-pladsen tilhører kirken, og det må være åbenlyst, at de, der ikke har ærinde der, parkerer ved skolen eller forsamlingshuset.

 • Vil du være med i kirkekoret

  Kirkernes kor starter efter sommerferien og søger nye medlemmer.

  Vi er et lille kirkekor, der
  medvirker ved gudstjenester og særlige arrangementer ved kirkeårets højtider.

  Vi øver efter behov søndag efter gudstjenesterne. Alle med lyst til at synge kan være med. Det er ikke nødvendigt kende noder.

  Vil du være med, så kontakt organist Flemming Mørk Pedersen, tlf. 3965 1367 eller send en mail til
  fmp.organist@hotmail.com

Tyvelse-Aversi-Vrangstrup-Tybjerg-Sandby Pastorat